Skip to main content

Kūrybinė užduotis

1 užduotis

Raskite žemėlapyje pažymėtą Vilnių ir ant jo užtempkite legendoje matomą raudono apskritimo žymeklį.

2 užduotis

Žemėlapio dešinėje pusėje pateikti atskiri Dnepro upės vagos žemėlapių fragmentai. Nustatykite, kur žemėlapyje yra šios upės žiotys ir atpažinkite, koks jų tipas. Legendoje pasirinkite šiai upei tinkamą žiočių tipą ir pelyte nuveskite jo žymeklį (apskritimą) į reikiamą žemėlapio vietą.

3 užduotis

Nors M. K. Radvilos Našlaitėlio žemėlapis buvo to meto vienas tiksliausių Europos žemėlapių, tačiau šiandien, lyginant su naujausiais žemėlapiais, jame matyti daug netikslumų bei laiko paveiktų neatitikimų.

Dabartinės Lietuvos teritorijoje yra apvestos teritorijos, kuriose trūksta arba gerokai per mažai tam tikrų gamtinių objektų. Naudokitės atlasu ir nuveskite žemėlapio legendoje vaizduojamus objektus į reikiamas vietas.

4 užduotis

Žemėlapyje pažymėti 5 Lietuvos miestai. Išsididinę žemėlapį, perskaitykite senovinius šių miestų pavadinimus ir kiekvieną iš jų pelyte nuveskite prie dabartinio pavadinimo.

5 užduotis

Žemėlapyje pažymėtos 5 didesnės į LDK teritoriją patekusios upės. Atpažinkite jas ir pelyte senuosius bei dabartinius pavadinimus nuveskite į reikiamas žemėlapio vietas.