Skip to main content

Nikolajus Kuzietis

Viduramžiais Lietuvos teritorija buvo vaizduojama kelių autorių žemėlapiuose. Tiksliausiai ji pavaizduota Nikolajaus Kuziečio XV a. nubraižytame Vidurio Europos žemėlapyje. Čia Lietuva įvardyta kaip Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Žemėlapyje pavaizduota Baltijos jūra (Mare Svetie) ir Kuršių marios (Lacus Avomen), taip pat į Baltijos jūrą įtekančios kelios upės: Nemunas (Memele), Šventoji (Hillige) ir Venta (Poler). Žemėlapyje pažymėti Klaipėdos (Aramele Castrum) ir Kauno (Cava) miestai.