Skip to main content

Lietuvos pramonė

Mokomajame objekte aiškinami pramonės įmonių išdėstymo veiksniai, maisto pramonės pagrindu pateikiamas gamybos ciklas. Detaliau pateikiama Lietuvos pramonės kiekybinė ir kokybinė apžvalga, akcentuojamas pažangiųjų technologijų pramonės vaidmuo