Skip to main content

Lietuvos vidaus vandenys

Mokomajame objekte pristatomi Lietuvos hidrografinio tinklo ypatumai, didieji upių baseinai, jų pasiskirstymas. Lyginamos aukštumų ir lygumų upės, video vaizdai pristato natūralius upių formuojamus kraštovaizdžius. Skiriamas dėmesys upių potvyniams ir su jais susijusioms problemoms. Akcentuojamas upių ūkinis panaudojimas. Mokomajame objekte pristatomi Lietuvos ežerų pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje dėsningumai. Pateikiamos didžiausios Lietuvos ežerų santalkos. Aiškinama Lietuvos ežerų dubenų kilmė. Akcentuojamas ežerų ūkinis panaudojimas. Pristatomi pagrindiniai Lietuvos pelkių tipai, jų augalija. Akcentuojamas pelkių ūkinis panaudojimas