Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Aplinkos tyrimas. Paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė mano gyvenamojoje aplinkoje.

Pasidomėkite, prie kokių vandens telkinių įsikūrusi jūsų gyvenamoji vietovė, kokia jų ekologinė būklė, ir sukurkite pristatymą.

Pagal darbo planą atsakykite į klausimus, kur reikia įkelkite jūsų padarytas ar internete surastas nuotraukas.