Kuriame mieste/miestelyje gyvenate? Kiek gyventojų gyvena šiame mieste/miestelyje?

Prie kokios upės (upių) yra įsikūrusi jūsų gyvenamoji vietovė? Pateikite nuotraukų, kuriose būtų matoma upė (upės) jūsų gyvenamojoje vietovėje.

Kokia upės (upių) reikšmė jūsų gyvenamajai vietovei bei jos gyventojams?

Pasidomėkite savo gyvenamosios aplinkos paviršinių vandens telkinių ekologine būkle. Įvardykite, kas daugiausiai teršia paviršinius vandens telkinius ir jų aplinką.

1. Ar yra pramonės įmonių prie šių vandens telkinių? Pateikite pramonės įmonių pavadinimus.

2. Ar yra žemės ūkio įmonių prie šių vandens telkinių? Pateikite žemės ūkio įmonių pavadinimus.

Pridėti

3. Kokia Jūsų gyvenamosios vietovės valymo įrenginių būklė?

4. Kokių teršalų ar šiukšlių yra šių vandens telkinių pakrantėse? Padarykite keletą nuotraukų, kuriose būtų matomi taršos padariniai.

Apklauskite keletą (3–4) įvairaus amžiaus ir lyties žmonių iš savo gyvenvietės ir išsiaiškinkite, kokia jų nuomonė apie gyvenamosios vietovės paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę, jų taršą bei šių telkinių švarinimo būdus.

Kokia jūsų gyvenamosios vietovės paviršinių vandens telkinių ekologinė būklė?

Kaip galėtumėte prisidėti prie savo gyvenamosios aplinkos vandens telkinio švarinimo?