Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nurodykite, kurių ežerų kontūrai pateikti paveiksluose.

2 užduotis

Kuris Lietuvos ežeras matyti nuotraukoje?

3 užduotis

Sugrupuokite ežerus pagal jų kilmę.

4 užduotis

Priskirkite teiginius nurodytiems upių tipams.

5 užduotis

Lietuvos upių tinklas rečiausias ten, kur:

6 užduotis

Kuris Lietuvos regionas ežeringiausias?

7 užduotis

Žemėlapyje skaičiais sužymėti Lietuvos ežerai ir pelkės. Lentelėje prie jų pavadinimų įrašykite atitinkamus skaičius.

8 užduotis

Dauguma Lietuvos pelkių susidarė:

9 užduotis

Atrinkite pelkių augalus ir priskirkite juos pelkių tipams.

10 užduotis

Didžiausi Lietuvos durpynai: