Skip to main content

Lietuvos geografinis pažinimas ir kartografinė raida

Mokomasis objektas pristato temas, susijusias su daugialypiu Lietuvos geografijos pažinimu, apimant kartografiją, žemės gelmes, klimatą, vandenis, gyvąją gamtą, gyventojus ir ekonomiką. Mokiniai susipažins su mokslo tyrimus ir stebėjimus atliekančiomis tarnybomis, institucijomis. Taip pat pristatoma Lietuvos kartografinė raida, reikšmingiausi istoriniai žemėlapiai, kuriuose vaizduojama įvairių laikotarpių Lietuvos teritorija.