Skip to main content

Žemės gelmės ir paviršius

Lietuvos žemės gelmės – mūsų šalies vertybė. Gelmėse esančios uolienos susiformavo per šimtus milijonų metų, vyraujant tam tikroms gamtos sąlygoms ir vykstant įvairiems procesams. Žemės gelmių pažinimas leidžia geriau suprasti šių gamtos išteklių svarbą, naudą šalies ūkiui bei formuoja atsakingą požiūrį į jų apsaugą.

Lietuvos geologijos tarnyba yra Aplinkos ministerijai pavaldi institucija, kurios pagrindinis tikslas – organizuoti ir atlikti valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoti ir kontroliuoti žemės gelmių naudojimą bei apsaugą, kaupti, saugoti ir valdyti valstybinę geologinę informaciją. Ji taip pat siekia užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorijoje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, tyrimą ir apsaugą. Be tyrimų, ši tarnyba teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai rengiant bei įgyvendinant angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos strategiją sausumoje ir jūroje, taip pat dalyvauja teritorijų planavimo procese, teikia pasiūlymus planavimo sąlygoms, derina arba teikia išvadas apie bendruosius, specialiuosius bei detaliuosius planus.

Lietuvos geologijos muziejus saugo daug eksponatų, kurių pagrindą sudaro iš įvairiose Lietuvos vietose atliktų gręžinių ištraukti uolienų pavyzdžiai – kernai. Muziejaus darbo ir veiklos pagrindinis tikslas – rinkti, kaupti, tyrinėti, konservuoti, restauruoti muziejines geologines vertybes, pristatyti Lietuvos ir užsienio visuomenei gausią geologinę medžiagą apie krašto žemės gelmių sandarą, sudėtį, naudingąsias iškasenas ir paleogeografinę raidą, taip pat šalies geologijos mokslo rezultatus ir laimėjimus.

Geologijos muziejus