Skip to main content

Gyventojai ir ekonomika

Mažėjant gyventojų skaičiui, senstant visuomenei, vykstant intensyviems emigracijos procesams, nepaprastai svarbu aiškintis šių procesų priežastis, prognozuoti galimus padarinius.
Lietuva yra Europos Sąjungos šalis ir kartu su kitomis šalimis yra susijusi glaudžiais ūkiniais saitais. Lietuvos buvimas bendroje Europos ekonominėje rinkoje reikalauja nuolatinės mūsų šalies ekonominės situacijos stebėsenos bei prognozavimo.

Pagrindinė Visuomenės geografijos ir demografijos instituto darbo kryptis yra demografinių procesų tyrimai. Institutas vykdo nacionalinius ir tarptautinius tyrimus, kaupia ir analizuoja informaciją apie pagrindinius demografinius procesus – gimstamumą, šeimos pokyčius, migraciją, mirtingumą, senėjimą, formuoja gyventojų politikos konceptualius pagrindus ir strateginius metmenis, analizuoja jos efektyvumą. Sparčiai keičiantis demografinei situacijai, šiuo metu daug dėmesio skiriama demografinių procesų ir struktūrų stebėsenai, šeimos struktūrų ir santykių transformacijų analizei, gyventojų mirtingumo pokyčių ir demografinių skirtumų bei migracijos tyrimams.

Laisvosios rinkos institutas yra privati, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija, kuri atlieka tyrimus reikšmingais ekonomikos ir jos politikos klausimais, kuria reformų koncepcijas, rengia įstatymų ir jų projektų ekspertizes bei padeda valdžios institucijoms patardamas, kaip geriau įtvirtinti laisvosios rinkos principus Lietuvoje. Institutas taip pat atlieka sociologines apklausas, leidžia ekonominę literatūrą, rengia konferencijas, seminarus, paskaitas. Švietėjiški darbai yra neatsiejama instituto veiklos sritis – tam, kad laisvosios rinkos idėjos taptų Lietuvos visuomenės gyvenimo dalimi.