Skip to main content

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a., vykdant žemės reformą, teritorijos kartografavimo darbų ėmėsi Žygimanto Augusto rūmų maršalas Mikalojus Kristupas Radvila. Šiam vadovaujant sudarytas ir 1613 m. išleistas gana didelio tiems laikams tikslumo ir detalumo LDK žemėlapis. Jame pavaizduotas tankus upių tinklas. Jį sudaro per 1800 upių, tarp kurių pažymėta 60 dabartinės Lietuvos teritorijos upių, per 1000 gyvenviečių, iš kurių 150 dabartinės Lietuvos teritorijoje. Leidinyje nustatytos kai kurių miestų koordinatės. Prie žemėlapio pridėta apybraiža, kurioje pateikiama nemažai geografinių ir istorinių žinių apie Lietuvą.