Skip to main content

Klimatas

Trumpalaikė ir ilgalaikė orų prognozė yra svarbi kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo veiklos. Orų stebėjimus atlieka įvairios tarnybos, o ši informacija nenutrūkstamai renkama ir fiksuojama daugelyje Lietuvos vietų. Mūsų šalis turi išplėtotą meteorologinių stočių tinklą, todėl orų prognozių patikimumas yra labai aukštas.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba sistemingai atlieka meteorologinius atmosferos stebėjimus, kaupia tyrimų duomenis, vertina ir teikia informaciją apie meteorologines sąlygas ir prognozuoja jų kaitą. Taip pat rengia meteorologines, jūrines hidrometeorologines, ultravioletinės saulės spinduliuotės indekso, karščio indekso bei vėjo žvarbumo prognozes, įspėja apie stichinius, katastrofinius reiškinius ir staigius orų pokyčius, bendrojo ozono sluoksnio nykimą.

Vilniaus mieste nuo 2012 metų pavasario veikia moderni automatinė meteorologijos stotis. Ši stotis naudojama mokslo ir studijų tikslams – vykdant miesto mikroklimato aplinkos tyrimus, rengiant meteorologus ir hidrologus VU Gamtos mokslų fakultete.
Stoties automatiniai prietaisai skirti automatiškai registruoti įvairius meteorologinius elementus: oro temperatūrą ir drėgnį, atmosferos slėgį, vėjo kryptį ir greitį, kritulius, saulės spinduliuotę (tiesioginę, išsklaidytąją, bendrąją, atspindėtąją, ultravioletinę, spinduliuotės balansą), perkūniją, debesuotumą ir kt.

Vilniaus universtiteto meteorologijos stotis

Meteorologinis radaras yra skirtas kritulių stebėjimui, jų fazės, kiekio, judėjimo greičio apskaičiavimui bei labai mažos trukmės orų prognozių sudarymui.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai priklausantis modernus Doplerio meteorologinis radaras pastatytas Laukuvoje, Vakarų Lietuvoje.

Radaras kritulius aptinka šiuo būdu: siųstuvas siunčia koncentruotą elektromagnetinį spindulį, o imtuvas priima energiją, kuri grįžta („atsispindi”) nuo bet kokio spindulio kelyje „sutikto” objekto. Tokiu būdu informacija apie atmosferą yra surenkama 250 km spinduliu nuo Laukuvos.