Skip to main content

Sąvokos

Atlasas – žemėlapių rinkinys.

Kartografas – specialistas, kuris, naudodamas įvairius metodus, sudaro žemėlapius.

Kernas – cilindrinis uolienos stulpelis, gaunamas gręžiant koloniniu gręžimu. Jis yra tos vietos geologinis metraštis bei pagrindinis geologinės informacijos šaltinis.

Klaudijas Ptolemajas – (90–160) graikų kilmės Romos imperijos astronomas, matematikas ir kartografas, dirbęs Aleksandrijoje. Jis parašė du reikšmingus mokslinius veikalus – „Almagestas“ ir „Geografija“, sudarė 26 pasaulio vietų žemėlapius.

Nikolajus (Mikalojus) Kuzietis – vokiečių filosofas, matematikas, astronomas ir aukšto rango katalikų dvasininkas, apie 1450 m. sudaręs Vidurio Europos žemėlapį, kuriame pavaizduota Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorija.

Gerardas Merkatorius – olandų (flamandų) geografas, kartografas ir matematikas, kuris sudarė ir išleido daug tuo metu europiečiams žinomo pasaulio žemėlapių, pirmasis žemėlapių rinkinius ir jų aprašymus pavadino atlasais. Sukūrė unikalią žemėlapių projekciją.

Merkatoriaus projekcija – kartografinė projekcija, išlaikanti tikslius platumos ir ilgumos linijų kampus, tačiau iškraipanti plotą, ypač ties ašigaliais, kur žemės masyvai vaizduojami neproporcingai dideli.

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, kartografas sudaręs detalų LDK žemėlapį.

Sarmatija – senovės graikų ir romėnų vadinama slavų ir baltų gyvenama teritorija Rytų Europoje.