Skip to main content

Vandenys

Lietuva yra vandens pertekliaus zonoje, todėl turi tankų hidrografinį tinklą. Hidorologiniai tyrimai Lietuvoje atliekami jau du šimtus metų. Įvairios tarnybos stebi ir kaupia informaciją bei informuoja gyventojus apie vandens telkinių būklę.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba sistemingai atlieka hidrologinius paviršinių vandenų stebėjimus, kaupia tyrimų duomenis, vertina ir teikia informaciją apie hidrologines sąlygas ir prognozuoja jų kaitą. Taip pat rengia hidrologines ir jūrines hidrometeorologines prognozes, įspėja apie stichinius ir katastrofinius reiškinius.

Smalininkų vandens matavimo stotis yra seniausia tokio tipo stotis Lietuvoje, įrengta 1811 m. Ši stotis skirta matuoti Nemuno vandens lygį, vandens temperatūrą, kritulių kiekį. Matavimai atliekami du kartus per parą 9 val. ryto ir 9 val. vakaro. Potvynio metu matavimai atliekami ir kas keturias valandas. Iki 1830 m. autentiški stebėjimų duomenys saugomi Berlyne, nuo 1830 m. – Lietuvoje.