Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kas sukūrė šį senovinį žemėlapį, kuriame vaizduojama Lietuvos teritorija?

2 užduotis

Priskirkite šiuos prietaisus atitinkamoms geografinio pažinimo sritims.

3 užduotis

Kuris Tarpukario Lietuvos geografas siūlė įkurti „Atsarginę Lietuvą” arba Dausuvą?

4 užduotis

Priskirkite šių žemėlapių fragmentus datoms ar laikmečiams, kada jie buvo sukurti.

5 užduotis

Priskirkite šiems Lietuvos geografams jų parašytas knygas. Prie kai kurių pavardžių galima priskirti kelias knygas.

6 užduotis

Kurių dabartinių Europos valstybių teritorijos pateko į M. K. Radvilos LDK žemėlapį?

7 užduotis

Atsirinkite, kurios tyrimų kryptys susijusios su Visuomenės geografijos ir demografijos instituto, o kurios – su Laisvosios rinkos instituto veikla. Tinkamas veiklas nutempkite prie tam tikro instituto pavadinimo.

8 užduotis

Priskirkite šiems Lietuvos mokslininkams jų tiriamąsias sritis.

9 užduotis

Kurią kadaise baltų gentims svarbią upę žemėlapio išnašoje atskirai išskyrė M. K. Radvila?

10 užduotis

Su kuriomis Lietuvos geografinio pažinimo sritimis susiję šie žodžiai ir pavadinimai?