Skip to main content

Interaktyvios užduotys

14 užduotis

Atsirinkite, kurios tyrimų kryptys susijusios su Visuomenės geografijos ir demografijos instituto, o kurios – su Laisvosios rinkos instituto veikla. Tinkamas veiklas nutempkite prie tam tikro instituto pavadinimo.