Skip to main content

Gerardas Merkatorius

XVI a. pab. olandų kartografas Gerardas Merkatorius sudarė „Lithvania“ žemėlapį, kuriame, turint daugiau žinių ir tikslesnių duomenų, Lietuvos kartografinis vaizdas daug realesnis ir išsamesnis. Žemėlapyje pavaizduotas tankus upių tinklas, daug gyvenviečių ir, ko nebuvo ankstesniuose žemėlapiuose, pavaizduoti didžiausi miškų masyvai. Šiandieninės Lietuvos plote yra išbrėžta apie 20 upių ir pavaizduota daugiau kaip 60 gyvenviečių.