Skip to main content

Energetika

Mokomajame objekte pateikiamos energetikos sektoriaus rūšys, jų teritorinio pasiskirstymo pasaulio šalyse dėsningumai. Analizuojami kai kurių valstybių energetikos sektoriaus bruožai. Akcentuojamas dėmesys alternatyviųjų išteklių energetikai (hidroenergetikai, vėjo energetikai, saulės energetikai, ateities alternatyviajai energetikai).