Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Sugrupuokite šalis pagal jose vyraujančias energetikos rūšis.

2 užduotis

Išvardytų tipų elektrinėms atrinkite po vieną trūkumą ir privalumą.

3 užduotis

Pažymėkite dvi šalis, kuriose labiausiai tiktų plėtoti hidroenergetiką.

4 užduotis

Pagal apibūdinimą atpažinkite didžiausias pasaulio hidroelektrines.

5 užduotis

Pažymėkite dvi šalis, kuriose labiausiai tiktų plėtoti geoterminę energetiką.

6 užduotis

Remdamiesi pateiktomis elektrinių nuotraukomis, pažymėkite šalis, kuriose yra tinkamiausios sąlygos tokio tipo elektrinėms statyti.

7 užduotis

Išvardytas energetikos rūšis priskirkite tradicinei ir alternatyviajai energetikai.

8 užduotis

Nurodykite, kuris apibūdinimas tinka alternatyviajai, o kuris – tradicinei energetikai.

9 užduotis

Pateiktoms Lietuvos elektrinių nuotraukoms parinkite atitinkamas vietas žemėlapyje.

10 užduotis

Pasaulio žemėlapyje parinkite tinkamiausias vietas pateikto tipo elektrinėms plėtoti.