Skip to main content

Kas yra energetika?

Energetika – ūkio sritis, apimanti visų energijos išteklių gavybą, įvairių energijos rūšių gamybą, perdavimą, paskirstymą, tiekimą ir vartojimą. Galutinis vartotojas gauna iš pirminės – gamtinės – energijos pagamintą elektros energiją ir šiluminę energiją (centralizuotas šilumos tiekimas). Tai viena iš reikšmingiausių ūkio šakų, garantuojanti visų kitų ūkio sektorių ir žmonių gyvenamosios aplinkos veiklą. Jos suvartojimas parodo valstybės gerovės lygį ir ūkio plėtros galimybes. Kadangi energija tokia svarbi, valstybės paprastai plėtoja kelias energijos rūšis. Tai priklauso nuo dviejų priežasčių: turimų energetinių išteklių ir šalies išsivystymo lygio. Išsivysčiusiose šalyse vyraujantys ištekliai yra nafta ir gamtinės dujos, o besivystančiose – kiti energijos šaltiniai (jei šalis neturi naftos ir dujų atsargų). Silpniausiose šalyse pagrindinis kuras yra mediena. Nuo šalies išsivystymo lygio priklauso pagaminamos energijos kiekis ir elektros energijos suvartojimas vienam gyventojui. Daugiausia elektros energijos vienam gyventojui suvartoja Islandija ir Norvegija, mažiausiai – Beninas ir Haitis.