Skip to main content

Alternatyvioji energetika

Senkant iškastinio kuro atsargoms, dėl įvykusių avarijų sumažėjus branduolinės energijos ir didėjant elektros energijos poreikiams, vis labiau plėtojama alternatyvioji energetika. Ši energetika naudoja atsinaujinančius energijos išteklius ir nėra tokia žalinga aplinkai. Atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI) – gamtos ištekliai: vandens, saulės, vėjo, biomasės ir žemės gelmių šilumos (geoterminė) energija. Daugelis pasaulio šalių alternatyviosios energetikos dar neplėtoja arba jos vaidmuo yra simbolinis. Pasauliniu mastu AEI sudaro daugiau kaip 25 % visos pagaminamos energijos kiekio. Didžioji dalis pagaminama hidroelektrinėse (16,3 %), tačiau sparčiai auga ir saulės, vėjo, bangų energijos panaudojimas.