Skip to main content

Sąvokos

Atominė elektrinė – elektrinė, kuri gamina elektros energiją naudodama branduolinį kurą (uraną arba plutonį).

Alternatyvioji energetika – biomasės arba atliekų elektrinė, degindama biokurą arba komunalines atliekas, gauna elektrą ir šiluminę energiją.

Energetika – ūkio sritis, apimanti visų energijos išteklių gavybą, įvairių energijos rūšių gamybą, perdavimą, paskirstymą, tiekimą ir vartojimą.

Geoterminė elektrinė – naudodama žemės gelmių šilumą paverčia ją elektros ir šilumine energija.

Hidroelektrinė – elektrinė, kurioje krintančio vandens sukama vandens turbina sukuria mechaninę energiją, o pastaroji paverčiama elektros energija.

Potvynių arba bangų elektrinė – energetiniai įrenginiai, kurie vandens lygio svyravimus paverčia elektros energija.

Saulės jėgainės – elektrinės, kurios surenka saulės energiją ir paverčia ją elektra ir šilumine energija.

Šiluminė elektrinė – energetinių įrenginių kompleksas, kuriame organinio kuro degimo šiluma verčiama elektra ir šilumine energija.

Vėjo elektrinės – tai energetiniai įrenginiai, kuriais oro masių judėjimo energija paverčiama elektros energija.