Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Užduotis

Baltijos jūroje arba jos pakrantėje planuojama statyti didžiulį vėjo jėgainių parką. Projekto vykdytojai yra numatę tris galimas vietas šiam parkui statyti. Vertindamos poveikį aplinkai, įvairios suinteresuotosios grupės turi argumentų „už“ ir „prieš“.

1 užduotis

Atsižvelgdami į numatytą statybos vietą, pateikite galimus argumentus, kuriuos galėtų išsakyti kiekvienos suinteresuotosios grupės atstovas.

Uosto direkcijos vadovas:

Žvejys:

Buriuotojas:

Ūkininkas

Namų valdos savininkas:

Žaliasis:

2 užduotis

Atsižvelgdami į numatytą statybos vietą, pateikite galimus argumentus, kuriuos galėtų išsakyti kiekvienos suinteresuotosios grupės atstovas.

Uosto direkcijos vadovas:

Žvejys:

Buriuotojas:

Ūkininkas

Namų valdos savininkas:

Žaliasis:

3 užduotis

Atsižvelgdami į numatytą statybos vietą, pateikite galimus argumentus, kuriuos galėtų išsakyti kiekvienos suinteresuotosios grupės atstovas.

Uosto direkcijos vadovas:

Žvejys:

Buriuotojas:

Ūkininkas

Namų valdos savininkas:

Žaliasis:

4 užduotis

Remkitės pateiktais argumentais ir nurodykite, kuri numatyta vėjo jėgainių parko statybos vieta darytų mažiausią poveikį aplinkai. Savo pasirinkimą argumentuokite.

Irašyti tekstą: