Skip to main content

Religijų paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje

Mokomajame objekte nagrinėdami teminius atskirų religijų paplitimo žemėlapius, išsiaiškinsite pagrindinių pasaulio religijų geografinį paplitimą ir jų įtaka kultūrai, žmogaus gyvenimo būdui. Susipažinsite su religijų simboliais, maldos namų ypatumais.