Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Pasirinkite teisingus atsakymus:

2 užduotis

Priskirkite šalims etnines religijas, kurios yra labiausiai paplitusios tose šalyse.

3 užduotis

Nurodykite religijų pavadinimus prie jas žyminčių simbolių.

4 užduotis

Kurioje šalyje dauguma tikinčiųjų yra katalikai?

5 užduotis

Tikinčiųjų geografinis pasiskirstymas Lietuvoje glaudžiai susijęs su:

6 užduotis

Sudėliokite religijas pagal mažėjantį išpažinėjų skaičių.

7 užduotis

Kurios krikščionybės šakos paplitimas pavaizduotas šiame žemėlapyje juoda spalva?

8 užduotis

Priskirkite šalims religijas, kurios yra labiausiai paplitusios tose valstybėse.

9 užduotis

Atpažinkite maldos namus ir priskirkite jiems pavadinimus.

10 užduotis

Pateiktam religijos apibūdinimui priskirkite religijos pavadinimą.

Tai etninė religija, kuri neturi nei įkūrėjo, nei pranašo. Ankstyviausi tikėjimai buvo užrašyti Vedose. Tikima tik viena pasaulio dvasia – Brachmanu