Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Priskirkite šalims etnines religijas, kurios yra labiausiai paplitusios tose šalyse.

2 užduotis

Sudėliokite religijas pagal mažėjantį išpažinėjų skaičių.

3 užduotis

Pasirinkite teisingus atsakymus:

4 užduotis

Kurios krikščionybės šakos paplitimas pavaizduotas šiame žemėlapyje juoda spalva?

5 užduotis

Žemėlapyje pažymėtoms valstybėms priskirkite labiausiai jose paplitusių religijų simbolius.

6 užduotis

Tikinčiųjų geografinis pasiskirstymas Lietuvoje glaudžiai susijęs su:

7 užduotis

Kurioje šalyje dauguma tikinčiųjų yra katalikai?

8 užduotis

Priskirkite šalims religijas, kurios yra labiausiai paplitusios tose valstybėse.

9 užduotis

Senasis lietuvių tikėjimas yra vadinamas … tikėjimu.

10 užduotis

Atpažinkite maldos namus ir priskirkite jiems pavadinimus.