Skip to main content

Sąvokos

Etninės (tautinės) religijos – būdingos vienai tautai arba paplitusios tik vienoje šalyje pvz., induizmas, judaizmas, šintoizmas, konfucianizmas.

Monoteistinė religija – tikėjimas, kad yra vienas Aukščiausiasis Dievas.

Musulmonai – islamą išpažįstantys tikintieji.

Pasaulinės religijos – bendrosios arba universalios, kai kiekvienas gali tapti jų bendruomenės nariu. Šiuolaikinės pasaulinės religijos – krikščionybė, islamas ir budizmas.

Pirmykštės religijos – tai etninės kilmės religijos, dominuojančios iki pasaulinių religijų įsiskverbimo, pvz., šamanizmas – viena seniausių religijos formų, kurioje didžiausią reikšmę turi įvairios protėvių arba gamtos dvasios, kartais dievai, su kuriais šamanai ir tikintieji bendrauja pasinerdami į transą, o jis sukeliamas muzikos ar svaiginamųjų medžiagų.

Poligamija – tai yra daugpatystė arba daugvyrystė.

Politeistinė religija – tikėjimas į daug dievų, atliekančių skirtingas funkcijas.

Religija – tai žmonių tikėjimas tuo, kad egzistuoja aukštesnės antgamtinės jėgos, tikėjimas į Dievą ar dievus, tuos tikėjimus atitinkantys ir realizuojantys apeiginiai veiksniai ir tikinčiųjų visuomeninė organizacija – Bažnyčia.