Skip to main content

Produkcijos gamybos ciklai

Pramonės gamybą sudaro trys pagrindiniai etapai: gamybos aprūpinimas (kapitalo investicijos naudojamos gamybos sąnaudoms), gamybos procesas (produktų gamybos etapai) ir produkcijos realizavimas. Tam, kad gamyba būtų pelninga ir sėkminga, produkcijos vertė turi būti didesnė už išlaidas. Dalis iš gautos pridėtinės vertės paprastai skiriama gamybos procesui tobulinti, produkcijai gerinti ar gamybos apimtims didinti. Šie veiksmai padeda mažinti gamybos išlaidas ir išsilaikyti konkurencijos sąlygomis.

Vis dažniau pasitaiko didelių tarptautinių agroverslo įmonių, kurios jungia žemės ūkio ir pramonės sektorius. Tokios įmonės ne tik augina žaliavas, bet ir užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu bei gamyba, o kartais ir prekyba.

Ūkis

Žaliavas maisto pramonei tiekia žemės ūkio bendrovės, ūkininkai arba pavieniai gyventojai. Perdirbimui arba tolesniam apdorojimui tiekiamos skirtingos žaliavos: javai, pienas, mėsa, kiaušiniai, žuvis, daržovės, vaisiai, aliejinės kultūros ir kt.

Transportavimas

Žemės ūkio žaliavos iš ūkių, ūkininkų transportuojamos į pirminės gamybos punktus: pienines, skerdyklas, grūdų malūnus, konservų fabrikus ir pan.

Pirminė gamyba

Pirminės gamybos etape žaliavos paverčiamos produktais: sumalami miltai, išpjaustoma mėsa. Pirminės gamybos metu gali būti gaunama ir galutinė produkcija, skirta parduoti (šviežia mėsa, cukrus, sultys ir kt.). Vis dažniau, mažinant transportavimo išlaidas, pirminio apdirbimo etapas integruojamas į ūkių veiklą arba antrinę gamybą.

Galutinės produkcijos gamyba

Antrinės gamybos etape gaminama galutinė produkcija: pieno produktai, mėsos gaminiai, duona ir konditerijos gaminiai, konservai ir kt.

Transportavimas

Gatava produkcija vežama į pardavimo vietas.

Tiesioginė realizacija

Produkcija gali būti tiesiogiai realizuojama žemės ūkio bendrovių arba ūkininkų arba vartotoją pasiekti po pirminio apdorojimo etapo.