Suklydai daugiau nei vieną kartą, bandyk atlikti užduotį iš naujo.

Radvilos žemėlapis
Dabartiniai upių pavadinimai
Nemunas
Dauguva
Vysla
Neris
Dnepras
Senieji upių pavadinimai
Borystenes
Dzwina
Chronon
Vistula
Vilia