Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Priskirkite gimstamumą lemiančias priežastis ekonomiškai silpnoms ir stiprioms šalims.

2 užduotis

Pasaulio žemėlapyje pažymėkite po 5 valstybes, kuriose didelis (daugiau kaip 10%) ir mažas (mažiau kaip 6%) mirtingumas.

3 užduotis

Pažymėkite po 2 šalis, kurioms tinka išvardytos mirtingumą lemiančios priežastys.

4 užduotis

Diagramoje parodytas pasaulio gyventojų skaičiaus kitimas milijardais. Kiekvienam gyventojų skaičiaus prieaugio milijardui parinkite jam susiformuoti reikalingo laiko intervalą.

5 užduotis

Kurių socialinių rodiklių derinys atspindi teisingą natūralaus gyventojų prieaugio apskaičiavimą.

6 užduotis

Kurie du atsakymai geriausiai atspindi maisto kiekio pokyčius Užsacharės Afrikoje lyginant su Azija ir Lotynų Amerika?

7 užduotis

Pažymėkite, nuo kokių rodiklių priklauso gyventojų skaičiaus kaita.

8 užduotis

Suskirstykite mirtingumą lemiančias priežastis atitinkamoms kategorijoms.

9 užduotis

Lietuvos gyventojų skaičiaus kaitos laiko juostoje nurodykite, kokie demografiniai procesai vyko atitinkamais laikotarpiais ir parinkite, kaip keitėsi gyventojų skaičius.

10 užduotis

Pasaulio žemėlapyje pažymėkite po 5 valstybes, kuriose teigiamas ir neigiamas natūralusis gyventojų prieaugis.