Skip to main content

Natūralusis gyventojų prieaugis

Gyventojų skaičiaus kaita atskirose šalyse labai skiriasi. Sparčiausiai gyventojų daugėja ekonomiškai silpnose šalyse, o tai kelia aibę problemų ir dar labiau didina skurdą. Ekonomiškai stipriose šalyse gyventojų skaičius didėja labai lėtai, o kai kuriose šalyse žmonių netgi mažėja. Tokios tendencijos irgi kelia problemų. Gyventojų skaičiaus kaita priklauso nuo kelių demografinių rodiklių: gimstamumo, mirtingumo, vidutinės gyvenimo trukmės, migracijos.