Skip to main content

Natūralusis gyventojų prieaugis pasaulyje

Vienas iš svarbiausių rodiklių, nuo kurio priklauso gyventojų skaičiaus kitimas šalyje, yra natūralusis gyventojų prieaugis. Natūralusis gyventojų prieaugis – gimstamumo ir mirtingumo skirtumas. Gimstamumas, mirtingumas ir natūralusis gyventojų prieaugis skaičiuojamas tūkstančiui gyventojų ir išreiškiamas promilėmis (‰). Kai žmonių daugiau gimsta nei miršta tada natūralusis prieaugis yra teigiamas, o kai gimstamumas mažesnis už mirtingumą – prieaugis neigiamas.

Kataro natūralusis gyventojų prieaugis yra 8,3 ‰. Nors gimstamumas nėra didelis, tik 9,5 ‰, tačiau labai žemi mirtingumo rodikliai – 1,2 ‰ – garantuoja gyventojų skaičiaus augimą. Tokį gyventojų prieaugį lemia geros gyvenimo sąlygos, aukštas medicinos lygis, didesnis dėmesys higienai ir sanitarinėms sąlygoms.

Natūralusis gyventojų prieaugis Zimbabvėje siekia 25,9 ‰. Toks didelis prieaugis susidaro dėl didelio gimstamumo (34 ‰) ir nedidelio mirtingumo (8,1 ‰). Šalyje merginos išteka labai anksti, todėl potencialiai gali susilaukti daugiau vaikų. Ištekėjusios moterys dažniausiai rūpinasi tik namų ūkiu, yra menkai išsimokslinusios arba neraštingos, todėl stokoja žinių apie kontraceptikus ir šeimos planavimą.

Suomijoje ilgą laiką vyko natūrali kartų kaita, panašiai žmonių gimdavo ir mirdavo. Pastaraisiais metais gimstamumas pradėjo viršyti mirtingumą ir natūralusis gyventojų prieaugis iš neigiamo tapo teigiamu. Nepaisant to, gyventojų skaičius šalyje dėl nemažos imigracijos nemažėja.

Bulgarijoje natūralusis gyventojų prieaugis yra neigiamas (–7,1 ‰). Tokį gyventojų mažėjimą lemia mažas gimstamumas (5,5 ‰) ir didžiausias pasaulyje mirtingumas (15,4 ‰). Sunki ekonominė padėtis, mažos pajamos, nepakankamas medicinos aptarnavimas – tai priežastys, lemiančios neigiamą gyventojų prieaugį.

Nigeryje natūralusis gyventojų prieaugis yra vienas didžiausių pasaulyje (35,2 ‰). Tokie rodikliai susidaro dėl didžiulio pasaulyje gimstamumo (43,6 ‰) ir sąlyginai nedidelio mirtingumo (8,4 ‰), kuris ir toliau mažėja. Todėl išlieka tendencija, kad Nigeryje ir toliau išliks spartus gyventojų skaičiaus augimas. Tokios situacijos priežastys: moterų neraštingumas, ankstyvos vedybos, žinių stoka apie šeimos planavimą, neigiamas kontraceptinių priemonių vertinimas, prastas medicinos prieinamumas.