Skip to main content

Interaktyvios užduotys

2 užduotis

Pažymėkite priežastis, lėmusias staigų gyventojų skaičiaus augimą XIX a. pradžioje.