Skip to main content

Pasaulio gyventojų skaičiaus kaita

Tūkstančius metų gyventojų pasaulyje gausėjo labai lėtai, nes gimė ir mirė apylygiai žmonių. Pirmojo milijardo riba buvo pasiekta XIX a. pradžioje. Maždaug tuo metu prasidėjusi sparti pramonės raida, daug mokslo ir technikos atradimų, medicinos laimėjimai, geresnės higienos sąlygos paveikė žmonių gyvenimą. Įvyko lūžis, lėmęs spartų gyventojų gausėjimą Žemėje.

1 milijardas:

I a. po Kr. pasaulyje gyveno apie 200–300 mln. žmonių, o pirmasis milijardas buvo pasiektas 1820 m. Iki XIX a. pradžios gyventojų skaičius Žemėje didėjo labai lėtai, o kai kuriais laikotarpiais dėl karų, epidemijų, bado net mažėjo.

2 milijardai:

Nuo XIX a. pradžios, kai Europoje prasidėjo pramonės perversmas, gyventojų ėmė gausėti greičiau. Per 120–130 metų žmonių skaičius Žemėje padvigubėjo (nuo 1 mlrd. 1820 m. iki 2 mlrd. 1925–1930 m.).

3 milijardai:

Trečiasis milijardas gyventojų buvo pasiektas apie 1960 metus. Laikas nuo antrojo iki trečiojo milijardo sutrumpėjo iki 30 metų. Nors per tą laikotarpį įvyko Antrasis pasaulinis karas, kurio metu žuvo dešimtys milijonų žmonių, gyventojų skaičiaus didėjimo tempai ir toliau augo.

4 milijardai:

Apie 1974 metus Žemėje jau buvo priskaičiuojama keturi milijardai gyventojų. Mokslo ir medicinos pasiekimai užtikrino vis spartesniais tempais didėjantį gyventojų skaičių. Ypač besivystančiose šalyse. Ketvirtasis milijardas priaugo vos per 15 metų.

5 milijardai:

Pasiektas sparčiausias gyventojų skaičiaus augimas. Penktas milijardas gyventų Žemėje priaugo per 12 metų. Sparčiausiai gyventojų skaičius didėjo ekonomiškai silpnose šalyse. Ekonomiškai stipriose šalyse gyventojų skaičius didėjo labai lėtai, o kai kuriose fiksuojama natūrali kartų kaita.

6 milijardai:

Šeši milijardai gyventojų statistiškai yra užfiksuoti apie 1999 metus. Gyventojų skaičius pasaulio mastu ir toliau auga labai greitai. Kaip ir penktas, taip ir šeštas milijardas gyventojų priaugo per 12 metų. Toks spartus gyventojų gausėjimas XX a. antroje pusėje vadinamas demografiniu sprogimu.

7 milijardai:

Žemėje priskaičiuojama daugiau nei septyni milijardai gyventojų. Septintojo milijardo riba užfiksuota 2011 m. Šiam milijardui gyventojų priaugti prireikė 13 metų. XXI a. pirmajame dešimtmetyje gyventojų skaičiaus augimas truputį sulėtėjo, bet ir toliau išlieka gana didelis.

8 milijardai:

Aštuoni milijardai gyventojų Žemėje fiksuoti 2022 m. Statistiškai šiai ribai pasiekti reikėjo tik 11 metų. Tai pats greičiausias vieno milijardo gyventojų augimo intervalas.

9 milijardai:

Prognozuojant gyventojų skaičių pagal vadinamojo gimstamumo mažėjimo scenarijų, devintas milijardas gyventojų turėtų priaugti per 15 metų, t. y. 2038 m. Jeigu dideli gimstamumo rodikliai išsilaikys ir toliau, apie 2050 m. Žemėje turėtų gyventi 10–11 milijardų gyventojų.