Skip to main content

Poljė

Poljė – karstinio reljefo pažemėjimas, jo skersmuo gali būti iki kelių ar keliolikos kilometrų. Poljės dugnas lygus arba terasuotas, šlaitai statūs. Susidaro plečiantis arba susijungus dolinoms. Kartais poljės dugnu teka upė arba jos dubuma būna virtusi ežeru.