Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Užduotis:

Pasirinkite vieną iš žymesnių Lietuvos karstinių objektų ir, surinkę apie jį informaciją, paruoškite vaizdingą pristatymą.

Patarimai:

• Pateikite objekto pavadinimą.

• Apibūdinkite objekto geografinį išsidėstymą.

• Paaiškinkite, kaip šis objektas susidarė.

• Apibūdinkite objekto išorinį vaizdą.

• Esant galimybei nufotografuokite, įkelkite nuotraukas į pristatymą. Galite nuotraukų ieškoti ir internete ar kituose šaltiniuose. Būtinai nurodykite nuotraukų šaltinius (gerbkite autorių teises).

• Parsisiųskite Lietuvos karstinio regiono kartoschemą ir joje pažymėkite šio objekto vietą. Kartoschemą įkelkite į pristatymą.