Skip to main content

Karstas Lietuvoje

Lietuvos karstiniai reiškiniai vyksta Šiaurės Lietuvoje Biržų ir Pasvalio rajonuose. Šiame regione prie pat žemės paviršiaus slūgso devono periodo dolomito storymė, kurioje yra lengvai vandenyje tirpstančių gipso sluoksnių.
Lietuvos karstinis rajonas nėra didelis, bet čia suskaičiuojama apie 9000 smegduobių. Ripeikių ir Karajimiškių kaimų apylinkėse esama iki 200 smegduobių viename km².

Kadangi šiuose rajonuose gipso sluoksniai yra arti žemės paviršiaus, juos lengvai veikia paviršinis (lietaus ir sniego tirpsmo) vanduo. Pro plyšius prasisunkęs vanduo tirpina gipsą. Ilgainiui susiformuoja požeminių ertmių, virš kurių esantys birių uolienų sluoksniai gali įgriūti, taip paviršiuje atsiveria smegduobė.

Daugumos smegduobių skersmuo siekia 10–20 m, gylis – 5 m. Daugelyje smegduobių nuobiroms užkimšus požeminius plyšius ima kauptis vanduo, taip susidaro apvalūs, nedideli, bet gilūs ežerėliai.