Skip to main content

Karstiniai reiškiniai ir ūkinė veikla

Karstiniai reiškiniai, karstinės reljefo formos yra svarbūs turistų traukos objektai įvairiose šalyse. Daugelį žmonių traukia paslaptingas požeminis pasaulis, stalaktitų ir stalagmitų urvai. Daugelis karstinio reljefo formų yra saugomos, bet kartu daug jų pritaikytos žmonių lankymui. Urvuose įrengti takai, apžvalgos aikštelės, informaciniai stendai. Lietuvoje karstinį reljefą pristato ir apžiūrėti kviečia Biržų regioninio parko informacijos centras. Kai kurios karstinių urvų sistemos, pvz., Škocjano urvai Slovėnijoje ar Agteleko ir Slovakijos karsto nacionalinis parkas, įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Šios vietos sulaukia tūkstančių turistų per metus.

Postonja urvai

Karstiniai procesai ne tik keičia paviršių, bet ir sukelia nemažai problemų greta gyvenantiems žmonėms. Atsivėrus smegduobėms gali įgriūti pastatai, keliai, nutrūkti elektros ar vandentiekio linijos. Intensyvi žemdirbystė, kurioje naudojamos trąšos, spartina karstinius procesus, atsivėrusios smegduobės mažina dirbamų laukų plotus, gali prasmegti gyvuliai. Karstinius procesus intensyvina rūgštieji lietūs, kurie formuojasi taršių gamyklų ir šiluminių elektrinių išmetamosioms medžiagoms patekus į orą ir susimaišius su vandens garais. Regionuose, kuriuose intensyvūs karstiniai procesai, stengiamasi vystyti ekologišką žemdirbystę, neplėtoti taršios pramonės.