Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Išanalizuokite pateiktus paveikslėlius ir kiekvienam iš jų priskirkite karstinio proceso intensyvumą apibūdinančią išvadą.

2 užduotis

Pažymėkite dvi Lietuvos savivaldybes, kuriose aktyvūs karstiniai procesai.

3 užduotis

Prie atitinkamų klimato sąlygų nurodykite karstinio proceso intensyvumą.

4 užduotis

Išanalizuokite pateiktus teiginius ir sugrupuokite juos taip, kad paaiškintų karstinių procesų priežastis, poveikį, prevenciją.

5 užduotis

Nurodykite paveiksle pažymėtas karstinio reljefo formas.

6 užduotis

Karstinio reljefo pavadinimas kilo nuo Kraso plynaukštės. Kurioje šalyje ji yra?

7 užduotis

Šiaurės Lietuvos regiono gyventojai nuolat susiduria su karstinių reiškinių pavojais. Pagal pasirinktą požymį atrinkite problemą ir prevencines priemones.

8 užduotis

Žemėlapyje pateiktos aštuonios aktyvios sritys, pažymėkite penkias, kuriose intensyviai vyksta karstiniai procesai.

9 užduotis

Atrinkite karstinėms sritims būdingas uolienas ir priskirkite jas dviem kategorijoms.

10 užduotis

Atrinkite reikalingas sąlygas karstiniam reljefui formuotis.