Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Atpažinkite nuotraukose vaizduojamus požeminius karstinio reljefo objektus.

2 užduotis

Karstinio reljefo pavadinimas kilo nuo Kraso plynaukštės. Kurioje šalyje ji yra?

3 užduotis

Atpažinkite paveikslėliuose pateiktas karstinio reljefo formas.

4 užduotis

Žemėlapyje sužymėtos didžiausios Europos karstinių urvų sistemos. Prie pavadinimų nurodykite karstinių urvų sistemas žemėlapyje atitinkančius skaičius.

5 užduotis

Išanalizuokite pateiktus teiginius ir sugrupuokite juos taip, kad paaiškintų karstinių procesų priežastis, poveikį, prevenciją.

6 užduotis

Iš eilės surikiuokite smegduobės susidarymo etapus.

7 užduotis

Žemėlapyje pateiktos aštuonios aktyvios sritys, pažymėkite penkias, kuriose intensyviai vyksta karstiniai procesai.

8 užduotis

Išanalizuokite pateiktus paveikslėlius ir kiekvienam iš jų priskirkite karstinio proceso intensyvumą apibūdinančią išvadą.

9 užduotis

Atrinkite reikalingas sąlygas karstiniam reljefui formuotis.

10 užduotis

Atrinkite karstinėms sritims būdingas uolienas ir priskirkite jas dviem kategorijoms.