Skip to main content

Migracijos rūšys

Žmonių migracija vyksta nuo seniausių laikų. Žmonės migruodami ieškojo naujų žemių, geresnių gyvenimo sąlygų. Šiais laikais žmonės tapo dar judresni. Intensyvi migracija didelės įtakos turi gyventojų pasiskirstymui, žmonių skaičiui bei sudėčiai. Migracija skiriasi trukme, kryptimi ir priežastimi.