Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Sukurkite emigracijos stabdymo kampanijos plakatą, kuriame pasiūlykite būdų ir priemonių, kaip sustabdyti emigraciją.

1 užduotis

Sukurkite kampanijos pavadinimą ar šūkį.

2 užduotis

Iš pateiktų piešinių ir savo sukurtų tekstų sukomponuokite plakatą, kuriame atsispindėtų įvairios (pvz., vyriausybės, darbdavio, darbo biržos ir kt.) pozicijos bei siūlymai, kaip galima būtų sustabdyti emigraciją.