Skip to main content

Migracijos pagal priežastis

Savanoriška migracija

Savanoriška migracija laikoma tokia, kai žmonės savo noru keliasi į kitą vietą, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų, palankesnio darbo, asmeninio gyvenimo tikslais:

 • ieškoma tinkamesnio, geriau apmokamo darbo;
 • noras įgyti aukštesnį išsilavinimą;
 • gyventi palankesnio klimato sąlygomis;
 • turėti didesnį paslaugų pasirinkimą: pramogų, laisvalaikio, švietimo, sveikatos apsaugos;
 • mokėti mažesnius mokesčius;
 • gyventi geriau sutvarkytoje aplinkoje;
 • sukurti šeimą.

Priverstinė migracija

Priverstinė migracija laikoma tokia, kai žmonės dėl socialinių ar ekonominių priežasčių, gamtos nelaimių neturi kito pasirinkimo, kaip tik palikti savo gyvenamąją vietą:

 • politinis ir religinis persekiojimas;
 • rasinė ir tautinė diskriminacija;
 • gamtos nelaimės: potvyniai, uraganai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, sausros;
 • nuolatinis maisto trūkumas ir badas;
 • priverstinis gyventojų iškeldinimas kitur;
 • karai, ginkluoti konfliktai.

Dėl priverstinės migracijos 2020 m. apie 26 mln. žmonių tapo pabėgėliais.

Pabėgėliai