Skip to main content

Migracijos kryptys

Šiuolaikiniame pasaulyje svarbiausia savanoriškos tarpvalstybinės migracijos priežastis – imigrantų noras naujoje šalyje susirasti geriau atlyginamą darbą. Tokia migracijos forma vadinama darbo migracija. Jos srautai plaukia iš ekonomiškai silpnesnių į stipresnes šalis. Šiais laikais darbo migrantai sudaro didžiąją dalį visų imigrantų.