Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Nurodykite, apie kokį migracijų tipą kalbama šiame vaizdo siužete.

2 užduotis

Nurodykite, kokie migracijų tipai vaizduojami iliustracijose.

3 užduotis

Nurodykite teisingą sąvokos reemigracija paaiškinimą.

4 užduotis

Iš kurio regiono daugiausia imigrantų atvyksta į Australiją?

5 užduotis

Kartoschemoje nurodyti emigracijos regionai. Trys iš jų nurodyti neteisingai. Pažymėkite neteisingus regionus.

6 užduotis

Nurodykite, kurie teiginiai apie emigraciją turi teigiamų ar neigiamų padarinių emigracijos šaliai.

7 užduotis

Atrinkite, kurios iš šių šalių yra imigracijos šalys.

8 užduotis

Atrinkite emigracijos priežastis, kurios nebūdingos Lietuvos emigrantams.

9 užduotis

Prie kiekvieno migracijos tipo apibūdinimo nurodykite jo pavadinimą.

10 užduotis

Kartoschemoje nurodyti imigracijos regionai. Trys iš jų nurodyti neteisingai. Pažymėkite neteisingus regionus.