Skip to main content

Rezultatai

0
0 2 4 6 8 10

galimų taškų jūs surinkote taškus. Užduoties įvertinimas balai.

Įsivertinimo testas

Atliktos užduotys
1 užduotis

Kartoschemoje nurodyti emigracijos regionai. Trys iš jų nurodyti neteisingai. Pažymėkite neteisingus regionus.

2 užduotis

Nurodykite, kurie teiginiai apie emigraciją turi teigiamų ar neigiamų padarinių emigracijos šaliai.

3 užduotis

Nurodykite, kokie migracijų tipai vaizduojami iliustracijose.

4 užduotis

Priskirkite priežastis, būdingas savanoriškai (S) ir priverstinei (P) migracijai.

5 užduotis

Į kurį regioną daugiausia vyksta emigrantai iš Vidurio ir Pietryčių Afrikos šalių?

6 užduotis

Atrinkite, kurios iš šių šalių yra imigracijos šalys.

7 užduotis

Iš kurio regiono daugiausia imigrantų atvyksta į Persų įlankos šalis?

8 užduotis

Iš kurio regiono daugiausia imigrantų atvyksta į Australiją?

9 užduotis

Atrinkite, kurios iš šių šalių yra emigracijos šalys.

10 užduotis

Kartoschemoje pažymėkite po tris emigracijos ir imigracijos regionus.