Skip to main content

Migracijos pagal kryptį

Vidinė migracija

Vidinė migracija – gyventojų kėlimasis gyventi į kitą savo šalies gyvenvietę. Tokia migracija itin intensyvi tarp kaimų ir miestų, taip pat tarp mažų ir didelių miestų.

Tarpvalstybinė migracija

Tarpvalstybinė migracija – gyventojų kėlimasis iš vienos valstybės į kitą. Žmonių išvykimas iš šalies visam laikui vadinamas emigracija, išvykėliai yra emigrantai. Atvirkščiai, žmonių iš kitų šalių atvykimas nuolat gyventi vadinamas imigracija, atvykėliai yra imigrantai. Pavyzdžiui, šiuo metu Airijoje gyvenančius lietuvius vadiname emigrantais (tačiau Airijos atžvilgiu jie yra imigrantai!), o pas mus atvykusius gyventi baltarusius – imigrantais.