Skip to main content

Migracijos pagal trukmę

Nuolatinė migracija

Nuolatinė migracija – gyventojų kėlimasis į naują gyvenimo vietą. Tai gali būti migracija iš kaimų į miestus, iš miestų į kaimus arba iš miestų į miestus.

Nigerijos kaimo gyventojų kėlimasis į Lagosą ieškoti geresnio gyvenimo

Laikinoji migracija

Laikinoji migracija – gyventojų kėlimasis į naują gyvenimo vietą turint tikslą ten dirbti arba mokytis. Užsidirbę pinigų arba baigę mokslus laikinieji migrantai po kelerių metų grįžta į ankstesnę gyvenimo vietą. Laikinoji migracija būdinga Europai, Šiaurės Amerikai, Persų įlankos šalims. Į šiuos regionus kasmet darbo tikslais atvyksta daug laikinųjų imigrantų.

Sezoninė migracija

Sezoninė migracija – žmonių vykimas į kitą vietovę arba net į kitą šalį keliems mėnesiams ar savaitėms atlikti sezoninių darbų: nuimti derliaus, aptarnauti turistų.

Švytuoklinė migracija

Švytuoklinė migracija – kasdienis važinėjimas (išskyrus poilsio dienas) į kitą gyvenvietę dirbti arba mokytis. Ši migracija būdinga didesniems miestams, kurie turi priemiesčius.