Skip to main content

Kūrybinė užduotis

Užduotis

Pasirinkite vieną iš žymesnių Lietuvos karstinių objektų ir, surinkę apie jį informaciją, paruoškite vaizdingą pristatymą.

Patarimai:

  • Pateikite objekto pavadinimą.
  • Apibūdinkite objekto geografinį išsidėstymą.
  • Paaiškinkite, kaip šis objektas susidarė.
  • Apibūdinkite objekto išorinį vaizdą.
  • Esant galimybei nufotografuokite, įkelkite nuotraukas į pristatymą. Galite nuotraukų ieškoti ir internete ar kituose šaltiniuose. Būtinai nurodykite nuotraukų šaltinius (gerbkite autorių teises).
  • Parsisiųskite Lietuvos karstinio regiono kartoschemą ir joje pažymėkite šio objekto vietą. Kartoschemą įkelkite į pristatymą.

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this: