Skip to main content

Žemaitijos nacionalinis parkas

Žemaitijos nacionalinis parkas – įsteigtas siekiant išsaugoti vertingiausias gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Žemaitijos teritorijas. Pagrindiniai šio parko uždaviniai yra išsaugoti Platelių ežeryną ir jo apylinkių gamtos kompleksą, apsaugoti vertingus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, išsaugoti kultūros vertybes autentiškoje vietoje, puoselėti ir propaguoti tradicijas. Neatskiriama Žemaitijos dalis – koplytstulpiai, kryžiai prie kelių ir kryžkelių, o kryždirbystė įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros pavedo sąrašą.