Skip to main content

Čepkelių gamtinis rezervatas

Čepkelių gamtinis rezervatas – didžiausias Lietuvoje. Įsteigtas siekiant apsaugoti vieną seniausių ir unikaliausių Lietuvos miško pelkių, mišku apaugusias žemynines kopas, reliktinius ežerus, natūralų hidrologinį pelkės režimą, vertingą ir retą gyvūniją bei augaliją. Didžiausius Čepkelių rezervato plotus apima aukštapelkė, apaugusi retomis keružėmis pušaitėmis. Rytinėje pelkės dalyje telkšo daugiau kaip 20 ežerėlių. Pietinėje dalyje aukštapelkė pamažu pereina į žemapelkes, kuriose auga viksvynai, nendrynai ir karklynai. Rezervatas pasižymi išskirtine buveinių ir rūšių įvairove, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių gausa. Čia peri rezervato simboliu tapę kurtiniai, yra didžiausios Lietuvoje gervių peryklos.

Čepkelių gamtinis rezervatas