Skip to main content

Interaktyvios užduotys

2 užduotis

Pažymėkite, kaip vadinamas dokumentas, kurio nuostatos apibrėžia pasaulinės reikšmės kultūros ir gamtos paveldo sampratą, kaip ir kodėl jį reikia saugoti bei perduoti ateities kartoms.