Skip to main content

Viešvilės gamtinis rezervatas

Viešvilės gamtinis rezervatas – įsteigtas siekiant išsaugoti ypač vertingą Viešvilės baseino su Artosios, Gličio pelkėmis ir jas supančiais Karšuvos girios miškais ekosistemą Karšuvos žemumoje, taip pat tik jai būdingą ir retą augaliją bei gyvūniją, ypač – margųjų upėtakių nerštavietes Viešvilės upėje. Viešvilės rezervatas yra Ramsaro ir Natura 2000 teritorija.

Viešvilės gamtinis rezervatas